Privacy beleid

Mijn bedrijf en jouw privacy

Als filmmaker, illustrator en ondernemer maak ik gebruik van jouw persoonsgegevens. Soms heel simpel doordat ik een mailtje van je ontvang of je een factuur mag sturen. Maar ook doordat ik je film of fotografeer. Natuurlijk ga ik zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om. Hoe ik dat doe, vertel ik in de tabs hieronder.

Als we een overeenkomst sluiten

Als ik voor jou een film, fotoreportage of (ander) illustratief werk mag maken, wisselen we natuurlijk ook gegevens uit. Eerst al om te bepalen dát we gaan samenwerken. Daarna om een overeenkomst te sluiten, om die overeenkomst uit te voeren en om die af te ronden. Als we een overeenkomst sluiten, zijn we zakelijke relaties.

Ik heb dan je contactgegevens nodig (naam, adres, woonplaats, bedrijf, telefoon en e-mail) en soms ook je bankgegevens.

Ik gebruik je gegevens om een factuur op te maken en om alle andere handelingen te doen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst. Hiervoor krijgen ook mijn boekhouder en mijn boekhoudprogramma voor zover nodig toegang tot je gegevens. Op basis van mijn wettelijke verplichtingen als ondernemer moet ik sommige gegevens ook doorgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst en/of tot wel zeven jaar bewaren.

Als relatie vind jij het misschien leuk om in de toekomst op de hoogte te blijven van mijn werk. Ik vind het in elk geval leuk om je op de hoogte te houden. Dat doe ik dan ook op basis van mijn gerechtvaardigd belang als ondernemer. Wil je dat niet (meer), dan kun je dat eenvoudig doorgeven via een mailtje.

Als je contact opneemt

Als je mij mailt, doe je dat waarschijnlijk omdat je meer informatie wilt, op de hoogte wilt blijven van mijn werk, een vraag hebt of gewoon iets wilt zeggen. Je deelt dan in elk geval je e-mailadres en waarschijnlijk ook je naam met me. Die gegevens en alle andere gegevens die je in je mail opneemt, kan ik gebruiken om te reageren op je mail.

Als ik uit je mail begrijp dat je meer informatie wilt of op de hoogte wilt blijven van mijn werk, kan ik je gegevens ook in de toekomst gebruiken om je op de hoogte te houden, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief. Dat doe ik op basis van mijn gerechtvaardigd belang om mijn onderneming zo goed mogelijk uit te voeren.

Als jij in mijn werk verschijnt

Als maker maak ik verschillende soorten producties. Je kunt daarom op een aantal verschillende manieren in mijn werk verschijnen.

Zo kun je in een artistieke productie verschijnen, bijvoorbeeld als ik je teken, film of fotografeer. Soms doe ik dat als autonoom kunstenaar, bijvoorbeeld bij een deel van mijn documentaires. Maar natuurlijk maak ik ook artistiek werk in opdracht, dat geldt bijvoorbeeld voor sommige van mijn illustraties. Als je in een artistieke productie van mij verschijnt, valt dat binnen de kaders van mijn vrijheid als kunstenaar en hoef ik je van de wet niet om toestemming te vragen. Bij minderjarigen probeer ik wel altijd te checken of hun ouders het goed vinden.

Je kunt ook in een journalistieke productie van mij verschijnen. Bijvoorbeeld als ik een reportage of aftermovie maak. Soms doe ik dat autonoom, maar meestal in opdracht. Ook als journalist heb ik een gerechtvaardigd belang om mijn werk in vrijheid te doen en hoef ik je van de wet niet om toestemming te vragen. Wel let ik goed op dat je in mijn werk niet geassocieerd wordt met zaken waar je niet achter staat (bijvoorbeeld: als het over misdaad gaat, breng ik je niet op zo’n manier in beeld dat het lijkt dat jij de misdadiger bent – tenzij je dat wel bent natuurlijk). Ook in dit geval probeer ik bij minderjarigen te checken of hun ouders het goed vinden.

Ten slotte maak ik films voor promotionele doeleinden. Deze films maak ik altijd in opdracht. Ik leg dan vooraf met mijn opdrachtgever vast dat het om een promotionele film gaat en dat ik binnen de kaders van zijn/haar privacybeleid werk. Dat betekent dat mijn opdrachtgever zorgt voor een passende verwerkingsgrond, zoals jouw toestemming of zijn/haar gerechtvaardigd belang. Klopt er in jouw ogen iets niet, dan moet je in de eerste plaats mijn opdrachtgever daarop aanspreken. Als je zo’n productie op mijn website of social media tegenkomt, dan heb ik met mijn opdrachtgever afgesproken dat dat goed is en binnen zijn/haar privacybeleid past.

Voor elk van deze drie manieren geldt verder nog: als ik je film of fotografeer in een besloten setting (bijvoorbeeld een kantoor of theaterzaal), dan moet ik daar toestemming voor hebben van de eigenaar. En de eigenaar moet (afhankelijk van zijn/haar privacybeleid) jou daarvan op de hoogte stellen of toestemming voor vragen.

De grenzen tussen artistiek, journalistiek en promotioneel werk zijn niet altijd duidelijk. In mijn afspraken met mijn opdrachtgevers leg ik vast met welke intentie ik aan het werk ga. Toch kunnen opdrachtgevers later besluiten om bijvoorbeeld artistiek werk ook promotioneel in te zetten. Dat is voor hun rekening. Als je je daardoor benadeeld voelt, moet je hen er dus op aanspreken.

Mijn portfolio en archief

Mijn artistiek, journalistiek en promotioneel werk verzamel ik in mijn portfolio. Dit is simpelweg een overzicht van mijn werk en kan ik niet alleen op mijn website tonen, maar ook via andere kanalen zoals mijn sociale media.

Daarnaast archiveer ik alle beelden die ik heb vanuit artistiek en journalistiek oogpunt. In de toekomst kan ik deze beelden onder meer gebruiken voor artistieke en journalistieke compilaties en overzichten.

De beelden in zowel mijn portfolio als mijn archief bewaar ik vanuit mijn gerechtvaardigd belang om als maker mijn werk te archiveren en te tonen voor onbepaalde tijd.

DIENSTEN VAN DERDEN OP DEZE SITE

Om mijn portfolio goed te kunnen presenteren, om deze site goed te beveiligen en voor nog wat andere technische zaken maakt mijn website gebruik van de diensten van andere bedrijven. Zij kunnen dat wat zij doen namelijk veel beter dan ik en het zou mij als kleine ondernemer simpelweg veel te veel kosten als ik het helemaal zelf zou moeten doen. Om hun diensten goed te kunnen uitvoeren of kostentechnisch interessant te kunnen aanbieden, kunnen deze bedrijven gegevens over je verzamelen. Ik beperk deze samenwerkingen daarom tot een minimum en gebruik op mijn site alleen diensten die echt nodig zijn om mijn site goed te laten functioneren. Via de tabs hieronder lees je daar meer over.

Film en video

Films en video’s laten zien, is een basisfunctionaliteit van deze site. Maar het zou te duur zijn om die allemaal zelf te hosten. Daarom maak ik gebruik van de diensten van derden.

Om films en video’s te kunnen vertonen, maak ik vooral gebruik van YouTube en soms ook van Vimeo. Ik plaats films en video’s bij hen en embed die op mijn site. Om je privacy zoveel mogelijk te waarborgen, moet je eerst eenmalig akkoord gaan met mijn cookieverklaring (die staat hieronder) voordat je de films en video’s kunt afspelen. Zodra je akkoord bent, kunnen YouTube en Vimeo cookies plaatsen waarmee zij informatie over jou kunnen verzamelen.

Site beveiliging

Zoals elke site krijgt ook mijn site af en toe te maken met aanvallen. Dan proberen mensen bijvoorbeeld in te loggen of willen ze spam-achtige reacties achterlaten. Dat wil ik natuurlijk niet. Daarom heb ik mijn site op een aantal manieren beveiligd. Goede beveiliging is moeilijk. Daarom maak ik gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat deze bedrijven om mijn site te beschermen gegevens over jou verwerken, je kunt dan denken aan je IP adres, internet service provider en soms bijvoorbeeld ook je naam of e-mailadres.

Overige

Ten slotte gebruikt mijn website soms ook andere middelen en diensten. Zo gebruik ik de diensten van Jetpack en ManageWP. Als het goed is plaatsen die geen cookies en verzamelen die ook geen gegevens over jou. Maar als je toch meer over hun cookie- en privacybeleid wilt weten, dan kun je hier terecht: Jetpack en ManageWP.

Ten slotte

Cookies

Mijn website maakt (zoals vrijwel elke website) gebruik van cookies. Op die manier kan ik je onder meer mijn filmwerk laten zien. Meer over het gebruik van cookies lees je in mijn cookiebeleid.

Jouw rechten

In de Privacywetgeving staat dat je de volgende rechten hebt met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard. Daarvoor dient dit privacybeleid.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die ik van je verwerk.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je mij toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit: je hebt het recht om al je persoonlijke gegevens bij mij op te vragen in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit niet wordt beperkt door de rechten die ik als maker heb (zoals het auteursrecht).
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Ik kom hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Neem contact met mij op als je deze rechten wilt uitoefenen. Raadpleeg daarvoor de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Als je een klacht hebt over hoe ik omga met je gegevens, dan hoor ik dat graag van je, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Uitzonderingen op de rechten

Kunstenaars en journalisten hebben volgens de wet een gerechtvaardigd belang om in vrijheid hun werk te kunnen doen. Daarom maakt de Algemene Verordening Gegevensbescherming een aantal uitzonderingen voor artistieke en journalistieke producties. Dat geldt onder andere voor de rechten die jij hebt als je in een artistieke of journalistieke productie verschijnt. Dit betekent onder meer dat je in zo’n geval:

 • geen recht hebt op inzage in de persoonsgegevens die ik van je verwerk;
 • geen recht hebt op rectificatie en aanvulling;
 • geen recht hebt op het intrekken van toestemming of het totaal verwijderen van je gegevens;
 • geen recht hebt op dataportabiliteit;
 • geen recht hebt op bezwaar.

Heb je er desondanks grote moeite mee dat je zichtbaar bent in één van mijn artistieke of journalistieke producties, neem dan vooral even contact met me op en leg je situatie goed uit. Soms kan ik dan wat voor je doen (maar helaas heel vaak ook niet).

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen over mijn privacybeleid en deze verklaring kun je contact met me opnemen via:

Linda Zwart
Website: https://lindazwart.nl 
Email: info@lindazwart.nl